Program szkolenia

Wszyscy nasi Tropiciele, zarówno na szkoleniu stacjonarnym z instruktorem, jak w programie szkolenia zdalnego, zaczynają swoją przygodę od kursu wprowadzającego („Fundamenty Tropienia”), trwającego 8 miesięcy.

Uwaga! Program jest orientacyjny – jeżeli pies ma problemy behawioralne, realizacja poszczególnych elementów może zająć więcej czasu lub wymagać wcześniejszego rozwinięcia innych umiejętności. 

W takich wypadkach program może być zmodyfikowany do potrzeb danego zespołu i przybrać inny kształt.

Ramowy program kursu „Fundamenty tropienia”:

Poziom 0 “Wprowadzenie do tropienia”

Umiejętności psa:

 • samodzielne podążanie za pozorantem
 • używanie nosa do lokalizowania pozoranta
 • podejmowanie prostych śladów na miękkim podłożu
 • podejmowanie śladu od przedmiotu należącego do pozoranta

Umiejętności przewodnika:

 • przygotowanie sprzętu do pracy
 • praca linką na starcie i na śladzie, w tym na zakrętach
 • wydawanie komend na nawęszenie i podjęcie śladu w odpowiednich momentach

Umiejętności pozoranta:

 • znajomość zasad BHP w kontakcie z obcymi psami
 • słuchanie i powtarzanie instrukcji instruktora/nawigatora odnośnie przebiegu śladu

Po tym etapie zespół potrafi ruszyć od przedmiotu na krótki ślad w łatwym terenie.

Poziom 1A “Fundamenty tropienia, cz.1”

Umiejętności psa:

 • podejmowanie śladów na zróżnicowanych nawierzchniach
 • poruszanie się śladem o długości do 200 m w łatwym terenie
 • podejmowanie właściwego (żadnego) śladu na lekko zdeptanym terenie
 • podejmowanie śladu po najściu na jego początek pod różnymi kątami
 • rozpracowywanie łatwych skrzyżowań
 • wykonanie prostych ćwiczeń na dyskryminację
 • nawęszanie z przedmiotów podanych w różny sposób
 • podchodzenie do pozoranta przebywającego w różnych pozycjach

Umiejętności przewodnika:

 • odczytywanie wskazań negatywnych w prostych sytuacjach treningowych
 • przepuszczanie psa w sytuacjach podejmowania przez niego decyzji
 • wypuszczanie psa w miejscach decyzji na długość linki

Umiejętności pozoranta:

 • wydawanie nagród w postaci jedzenia i zabawki w bezpieczny i atrakcyjny sposób

Po tym etapie zespół potrafi podjąć ślady o długości 100-200 metrów w zróżnicowanym, słabo zadeptanym terenie bez rozproszeń, startując od zróżnicowanych przedmiotów.

Niektóre zespoły po tym etapie z powodzeniem zdają PL MT “1”*

*należy pamiętać, że psy i ludzie uczą się w różnym tempie, nie tropimy na wyścigi 🙂

Poziom 1B “Fundamenty tropienia, cz.2”

Umiejętności psa:

 • poruszanie się na śladzie obejmującym rozmaite przeszkody terenowe
 • poruszanie się po śladach 100-200 m na mieszanych nawierzchniach
 • rozpracowywanie niezbyt skomplikowanych skrzyżowań na długość linki
 • wskazanie braku śladu na danym terenie (NSI)

Umiejętności przewodnika:

 • opisywanie na głos zachowań psa, kiedy jest i kiedy nie jest na śladzie
 • wyłapywanie momentów, kiedy pies przestaje pracować z zapachem

Umiejętności pozoranta:

 • wydawanie nagród w postaci jedzenia i zabawki w bezpieczny i atrakcyjny sposób w różnych warunkach terenowych (górki, dołki, schody, pobocze drogi etc.)

Po tym etapie zespół potrafi pracować na śladach o długości 100-200 metrów zarówno w terenie zielonym, jak i mało uczęszczanym terenie o charakterze przedmieści, pokonując przy tym przeszkody terenowe (np. schody, górki, bramy).

Niektóre zespoły po tym etapie z powodzeniem zdają PL MT “2”*

*należy pamiętać, że psy i ludzie uczą się w różnym tempie, nie tropimy na wyścigi 🙂