Wyzwanie PL MT 2

Naszą misją jest promowanie mantrailingu jako sportu kynologicznego. Celem wyzwania jest zachęcenie uczestników do wielokrotnego udziału w próbach klasy PL MT 2 i startów w różnych miejscach oraz warunkach.

Może się to przełożyć na lepsze przygotowanie do prób klasy PL MT 3 lub stanowić alternatywę dla zespołów, które z różnych powodów nie będą brały udziału w próbach klasy PL MT 3 i wyższych. 

Zdobywanie kolejnych poziomów wyzwania (2, 3, 4 zaliczonych prób na poziomie PL MT 2), pozwala na utrwalenie oraz zgeneralizowanie umiejętności, a także skuteczne wykorzystywanie ich w powtarzalny sposób.

Wyzwanie PL MT odbywa się na zasadach ogólnych dotyczących prób tropienia użytkowego PL MT, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.tropienieuzytkowe.pl.

Uczestnik może brać udział w dowolnej liczbie prób w ciągu roku.

Próby w ramach wyzwania przewidziane są w następujących kategoriach:

 1. las (teren zadrzewiony, opcjonalnie poprzecinany ścieżkami)
 2. otwarta przestrzeń zielona (łąka, pola, nieużytki)
 3. osiedle domków (zabudowa jednorodzinna)
 4. miasto (zabudowa wielorodzinna, teren przemysłowy, przeważająca nawierzchnia twarda)

O uznaniu zaliczenia danej kategorii decyduje zapis z mapy (np. z aplikacji The Mantrailing App) z widokiem satelitarnym. Minimum ⅔ długości śladu musi obejmować teren określony przez daną kategorię.

Organizatorem wyzwania jest Scent Mind, może wziąć w nim udział każda osoba (zrzeszona lub niezrzeszona) na zasadach określonych regulaminem prób PL MT.

Jak wziąć udział w wyzwaniu?

 • po zaliczeniu próby PL MT 2 po raz pierwszy, zgłosić ją do bazy PL MT na zasadach ogólnych (w gestii organizatora próby)
 • zgłosić pierwszą i każdą kolejną zaliczoną w danym roku próbę przez niniejszy formularz (obowiązkowo z załączonym zapisem śladu w postaci mapki)
 • udostępnić zapis śladu na Facebooku i/lub instagramie, zamieszczając #PLMT2challenge
 • będzie nam miło, jeśli we wpisie oznaczycie Scent Mind 🙂 
 • przypominamy, że regulaminowym warunkiem udziału w próbie PL MT 2 jest zaliczona i zgłoszona do bazy próba na poziomie PL MT 1.

Wyniki wyzwania

Pierwsza edycja wyzwania obejmuje rok 2023, planujemy ją przeprowadzić również w latach kolejnych. Wyniki są zliczane w skali roku kalendarzowego i publikowane na stronie http://www.scentmind.pl.

Wyniki będą publikowane na koniec roku, z uwzględnieniem liczby zaliczonych prób oraz kategorii tych prób. Aktualizacja stanu zaliczeń na dany rok pojawi się również w połowie roku, tj. na koniec czerwca.

Wyniki prezentujemy według następującego podziału:

 1. Tytuł Mistrza PL MT 2 za zaliczone wszystkie 4 kategorie,
 2. Złota odznaka PL MT 2 za 4 zaliczone próby PL MT 2, w minimum 3 różnych kategoriach,
 3. Srebrna odznaka PL MT 2 za 3 zaliczone próby PL MT 2, w minimum 2 różnych kategoriach,
 4. Brązowa odznaka PL MT 2 za 2 zaliczone próby PL MT 2.