Program mentorski (kurs zdalny 2.0)

Kurs zdalny Scent Mind bazuje na dwuletnim kursie Master Mind K9 stworzonym wspólnie przez Joannę Stefańską (Scent mAster) i Magdalenę Warońską (Scent Mind) i stanowi jego zaktualizowaną wersję.

W latach 2020 – 2022 kurs MMK9 w Scent Mind ukończyły dwie pełne grupy (Lublin i Kraków), to jest ok. 15 psów szkolonych wyłącznie tą metodą, odnoszących sukcesy na śladach na poziomie PL MT 2 i PL MT 3 (treningowo, z braku oficjalnych prób). Dodatkowo przez kilka miesięcy w kursie brały udział grupy ze Śląska, Konina i Kielc.

Kurs zdalny, przeznaczony dla grup bez lokalnego instruktora, jest: 

 • kompleksowy
 • bazujący na kilku tysiącach godzin doświadczeń pracy z setkami różnych psów i przewodników
 • bazujący na rzetelnej wiedzy psychologicznej dotyczącej uczenia się, motywacji, komunikacji
 • jedyny w Polsce zapewniający ciągłość wyszkolenia od podstaw do poziomu zaawansowanego

Nie od dziś wiadomo, że kolektywne myślenie daje lepsze rozwiązania! Dzięki pracy zespołowej kilkunastoosobowej kadry, nasz program rozwija się na wielu poziomach:

 • tworzenia programu merytorycznego
 • wdrażania go w lokalnych grupach
 • adaptowania go do każdego zespołu człowiek-pies

Stawiamy na:

 • profesjonalne podejście do rekreacji
 • stałe doskonalenie na bazie informacji zwrotnych 
 • atmosferę zaufania i współpracy
 • integrację środowiska tropowego w Polsce

Celem kursu jest: 

 • ułatwienie dostępu do wysokiej jakości systemu szkolenia dla grup z całej Polski
 • uspójnienie programu szkolenia w różnych grupach
 • ułatwienie współpracy i przepływu wiedzy w środowisku tropowym
 • wyszkolenie kadry instruktorskiej w różnych częściach kraju

Kurs obejmuje:

 • program stworzony na bazie zebranej wiedzy z literatury i seminariów branżowych, wielu godzin spędzonych w terenie oraz dwóch lat praktycznego testowania konkretnych rozwiązań opracowanych dla grup zdalnych
 • stały nadzór merytoryczny instruktorów Scent Mind (plan treningowy, superwizja, seminaria)
 • plany miesięczne tworzone przez doświadczonego instruktora Scent Mind
 • cotygodniowy kontakt po treningu, za pomocą raportów tworzonych przez koordynatora na bazie notatek przewodników, filmów oraz informacji zwrotnej od przewodników
 • trzydniowe seminarium (wykład/warsztaty plus ćwiczenia z psami) z doświadczonym instruktorem Scent Mind – raz na semestr
 • dostęp do plików niezbędnych w realizacji programu
 • dostęp do bazy wiedzy merytorycznej i wskazówek praktycznych
 • dostęp do bazy ćwiczeń (ok. 400 ćwiczeń systematycznie rozwijanych o kolejne)

Korzyści z uczestnictwa w kursie zdalnym:

 • program wyszkolenia zespołu krok po kroku dostosowany do indywidualnych potrzeb (w razie potrzeby modyfikacje po każdym treningu)
 • wskazane konkretne tematy i ćwiczenia do realizacji podczas kolejnych treningów
 • program szkolenia spójny z systemem PL MT 
 • rabaty na wydarzenia organizowane przez Scent Mind 
 • nowa jakość we współpracy tropicieli z całego kraju, nowe kontakty, nowe możliwości współpracy, integracja środowiska

Czas trwania

Rok z opcją kontynuacji na kolejny rok. 

Po dwóch latach możliwość założenia klubu Scent Mind na odrębnych zasadach.

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta, skontaktuj się z nami 🙂