Skąd przychodzimy?

Prawdziwym założycielem Scent Mind był Drakkar – pies Magdy Warońskiej, który zapałał entuzjazmem do tropienia od pierwszych warsztatów. Stąd wzięło się nasze pierwsze hasło przewodnie: “Miłość od pierwszego tropienia”.

Wiosną 2015 roku z inicjatywy Magdy Warońskiej grupa zapaleńców utworzyła Śląską Grupę Tropiącą – amatorską ekipę mającą na celu zgłębianie tajników tropienia. Szybko okazało się, że ta dyscyplina niemal z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności. Coraz więcej osób chciało spróbować swoich sił na śladach.

W ten sposób wiosną 2017 powstała szkoła Scent Mind (jako marka-córka Dog Mind), której celem było stworzenie i ciągłe doskonalenie oferty kursów, które pozwoliłyby kolejnym osobom poznawać mantrailing.

Z perspektywy twórczyni naszej szkoły, chronologia istotnych wydarzeń rysuje się następująco:

2014 – udział w pierwszych warsztatach tropowych.

2015 – założenie Śląskiej Grupy Tropiącej, organizacja seminariów z trenerami z zewnątrz.

2017 – ukończenie z powodzeniem kursu dla przewodników psów tropiących IMAS (holenderska organizacja), prowadzenie pierwszych seminariów tropowych, początek marki Scent Mind, początek zajęć w Warszawie.

2018 – po raz pierwszy organizacja otwartych prób tropienia użytkowego PL MT, pierwszy obóz tropowy, udział w pracach nad poprawionym regulaminem prób tropienia użytkowego PL MT.

2020 – pierwszy program mentorski dla grup tropiących (stworzony we współpracy z Scent Master) – Master Mind K9; pierwszy podcast tropowy.

2021 – powiększenie „biura” Scent Mind o drugą osobę – współpraca z Dagną Ziomek, sformalizowanie stażu instruktorskiego dla nowych instruktorów Scent Mind, intensywny rozwój kadry.

2022 – kursy w 5 miastach, rozwój klubów Scent Mind w kilku lokalizacjach, drugie podejście do podcastu tropowego 😉.

Ważne liczby (do końca 2022):

📌 Obozy tropowe Scent Mind: 10 turnusów

📌 Przeprowadzone przeze mnie warsztaty/seminaria tropowe: 50 

📌 Wydarzenia o tematyce kynologicznej, które organizowałam: ok. 100

📌 Szkolenia uzupełniające wiedzę branżową, w których brałam udział: ponad 60

📌 Kursy Master Mind K9 – dwie grupy, które ukończyły pełny 2-letni cykl szkolenia plus trzy grupy, które uczestniczyły w nim przez kilka miesięcy (na różnym poziomie zaawansowania)

📌W samym 2022 w Scent Mind:

 🐾 kadra liczyła 17 osób,

 🐾 w klubach trenowało 58 zespołów,

 🐾 kolejnych 59 uczestniczyło w naszych kursach (treningi odbywają się raz w tygodniu).